text.skipToContent text.skipToNavigation

OPĆI UVJETI POSLOVANJA INTERNET TRGOVINE ŽUTI KLIK

1.  UVODNE ODREDBE 

1)  Ovim Općim uvjetima poslovanja Internet trgovine Žuti klik (u daljnjem tekstu: „Opći uvjeti“) propisana su prava i obveze ugovornih strana te postupak naručivanja, ugovaranja, isporuke, plaćanja i reklamacije proizvoda iz asortimana u Internet trgovini www.zutiklik.hr (u daljnjem tekstu: „Žuti klik“) te uvjeti korištenja Žutog klika.

2)  Prodavatelj putem Žutog klika te pružatelj usluga informacijskog društva je trgovačko društvo HP - Hrvatska pošta d.d., sa sjedištem u Velikoj Gorici, Poštanska  ulica 9, osobni identifikacijski broj (OIB): 87311810356, upisano u sudski Registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 080266264, telefon: 072 07 07 07,  e-mail: info@zutiklik.hr (u daljnjem tekstu: „Prodavatelj“).

3)  Svi korišteni termini imaju rodno neutralno značenje.

4)  Korištenjem stranicama Žutog klika daje se pristanak na odredbe ovih Općih uvjeta.

5)  Naručivanjem proizvoda iz ponude na stranici Žuti klik, daje se pristanak na odredbe ovih Općih uvjeta, a koji čine sastavni dio ugovora o kupoprodaji sukladno članku 3. ovih Općih uvjeta.

6)  Kupci su dužni upoznati se sa sadržajem ovih Općih uvjeta.

7)  Ovim Općim uvjetima, Prodavatelj je propisao predugovorne obavijesti koje su potencijalnim Kupcima potrebne radi informiranja o pravima i obvezama te načinima kako se informirati o proizvodima. Upravo iz tog razloga, važno je ove Opće uvjete detaljno proučiti.

2.  UGOVORNE STRANE

1)  Kupac je svaka osoba koja uz registraciju korisničkog računa na stranicama Žuti klik ili bez takve registracije, naruči proizvod iz ponude na stranici Žuti klik na jedan od načina sukladno članku 3.1. stavku 1. ovih Općih uvjeta (u daljnjem tekstu: „Kupac“).

2)  Kupac - potrošač je Kupac koji predstavlja fizičku osobu, a koja ujedno u odnosu prema Prodavatelju djeluje izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti (u daljnjem tekstu: „Kupac - potrošač“). Kupcima - potrošačima pripadaju posebna prava i obveze iz odredaba ovih Općih uvjeta i važećih propisa kojima su regulirana prava potrošača.

3)  Posjetitelj je svaka osoba koja putem sredstava elektroničke komunikacije pristupi na stranicu Žuti klik te ju razgledava (u daljnjem tekstu: „Posjetitelj“).

4)  Kupac može biti pravna te punoljetna i poslovno sposobna fizička osoba.  Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost za postupanje suprotno ovoj odredbi.

5)  Prodavatelj i Kupac sklapaju ugovor o kupoprodaji proizvoda iz asortimana na stranici Žuti klik, a u skladu s odredbama ovih Općih uvjeta. Asortiman na stranici Žuti klik ne predstavlja ponudu za sklapanje ugovora, već poziv da se stavi ponuda.

6)  Kupac je upoznat i prihvaća da određeni ugovorni partneri/dobavljači Prodavatelja mogu sudjelovati u izvršavanju obveza odnosno ostvarivanju prava iz ugovora o kupoprodaji (rješavanje prigovora/zahtjeva Kupca prema Prodavatelju, serviseri i slično).

3.  POSTUPAK SKLAPANJA UGOVORA

3.1. Naručivanje proizvoda Proizvode sa Žutog klika moguće je naručiti sljedeći način:

a)  putem internetske stranice Žuti klik;

b)  putem elektroničke pošte (u daljnjem tekstu: „e-mail“) info@zutiklik.hr;

c)  telefonskim pozivom kontakt centru Prodavatelja na broj telefona 072 07 07 07;

d)  u poštanskom uredu Prodavatelja.

3.1.1.  Naručivanje putem internetskih stranica Žuti klik

1)  Proizvodi sa Žutog klika putem internetskih stranica Žuti klik naručuju se popunjavanjem ponuđenih obrazaca i slijedeći upute kupnje na Internet stranici. Narudžba je dovršena završnim klikom na poveznicu „Naruči uz obvezu plaćanja“.

2)  Za naručivanje proizvoda putem internetskih stranica Žuti klik, nije obvezna prethodna registracija korisničkog računa. Sudjelovanje u pogodnostima moguće je za registrirane korisnike stranice.

3)  Prodavatelj ne može sklopiti ugovor o kupoprodaji bez minimalno sljedećih podataka Kupca: ime i prezime (za Kupca koji je pravna osoba tvrtka), adresa (za Kupca koji je pravna osoba sjedište), željeni proizvod odnosno šifra/kod proizvoda, kontaktni podaci radi dostave.

3.1.2.  Naručivanje putem e-maila i telefona

1)  Da bi narudžba putem e-maila info@zutiklik.hr bila valjana, mora sadržavati sve potrebne podatke. Ako narudžba bude nepotpuna, Prodavatelj može zatražiti dostavu dodatnih podataka. Narudžba se smatra valjanom kada Prodavatelj zaprimi sve potrebne podatke. Prodavatelj će komunikaciju s Kupcem vršiti putem one e-mail adrese Kupca s kojom je izvršena narudžba.

2)  Narudžba telefonskim putem moguća je svakog radnog dana u vremenu naznačenom na internetskim stranicama Žuti klik. Prodavatelj će od Kupca/Posjetitelja zatražiti sve potrebne podatke. Cijena poziva obračunava se prema cijenama telefonskog operatera Kupca/Posjetitelja. Narudžba se smatra valjanom kada Prodavatelj zaprimi sve potrebne podatke. Razgovor s kontakt centrom Prodavatelja može biti sniman, o čemu će Kupac biti obaviješten na početku razgovora.

3)  U slučaju narudžbe putem e-maila ili telefonskim putem, Prodavatelj ne može sklopiti ugovor o kupoprodaji bez minimalno sljedećih podataka Kupca: ime i prezime (za Kupca koji je pravna osoba tvrtka), adresa (za Kupca koji je pravna osoba sjedište), željeni proizvod odnosno šifra/kod proizvoda, kontaktni podaci radi dostave.

4)  Kod narudžbe telefonskim putem, preporuka je Kupcu ostaviti Prodavatelju i svoju e-mail adresu radi lakše komunikacije. Ako Kupac nema ili ne želi dati e-mail adresu, sva komunikacija vezana uz sklapanje ugovora će se vršiti putem telefona i pisanim putem sukladno ovim Općim uvjetima.

5)  Nakon valjano podnesene narudžbe u slučaju kada Prodavatelj raspolaže e-mail adresom Kupca, Prodavatelj će posebnim e-mailom na adresu koju preda Kupac prilikom podnošenja narudžbe obavijestiti Kupca o zaprimanju njegove narudžbe. U slučaju narudžbe isključivo telefonskim putem kada Prodavatelj ne raspolaže e-mail adresom Kupca, Prodavatelj će Kupca telefonskim putem obavijestiti, odnosno informirati da je narudžba prihvaćena.

6)  Radi otklanjanja sumnje, izvršenjem naručivanja putem e-maila odnosno telefonom sukladno odredbama ovog članka, Kupac potvrđuje da se je prije toga upoznao s odredbama ovih Općih uvjeta te o informacijama o proizvodima dostupnim na internetskim stranicama Žuti klik.

3.1.3. Naručivanje proizvoda u poštanskom uredu Prodavatelja

1)  Prodavatelj nudi posebnu pogodnost u vidu naručivanja proizvoda iz asortimana Žutog klika i to u poštanskom uredu na šalteru Prodavatelja. Kod takvih narudžbi, Kupac podnosi narudžbu uz pomoć radnika Prodavatelja, a koji za Kupca ispunjava i podnosi narudžbu na Žutom kliku.

2)  Kupac je dužan radniku na šalteru Prodavatelja dati točne i potpune podatke potrebne za podnošenje narudžbe i realizaciju ugovora, i to: ime i prezime (obavezno), adresa (obavezno), broj telefona (obavezno), e-mail (neobavezno). Preporuka je Kupcu ostaviti Prodavatelju i svoju e-mail adresu radi lakše komunikacije. Ako Kupac nema ili ne želi dati e-mail adresu, sva komunikacija vršit će se putem telefona.

3)  Nakon podnesene narudžbe, radnik na šalteru Prodavatelja će Kupcu predati pisanu obavijest o zaprimanju njegove narudžbe kod Prodavatelja. Kupac će informaciju o prihvatu narudžbe dobiti na e-mail adresu koju Kupac preda prilikom podnošenja narudžbe, odnosno telefonskim putem ako ne preda e-mail adresu.

4)  Naručivanje proizvoda u ponudi Žutog klika i to u poštanskom uredu na šalteru Prodavatelja ni na koji način ne umanjuje primjenu ovih Općih uvjeta na takav ugovor, osim ako ovim Općim uvjetima nije posebno drugačije određeno.

3.1.4.  Zajedničke odredbe

1)  Prodavatelj nema obvezu prihvatiti narudžbu, osobito narudžbu koja nije u skladu s ovim Općim uvjetima.

2)  Dostavljanje potvrde odnosno informacije o primitku narudžbe nije potvrda sklapanja  ugovora o kupoprodaji, već samo obavijest o tome da je narudžba zaprimljena.

3)  Nakon obrade narudžbe u slučajevima kada Prodavatelj raspolaže e-mail adresom Kupca, Kupac će e-mailom na istu adresu dobiti potvrdu o prihvatu narudžbe te informaciju o planiranom roku isporuke proizvoda. Potvrda o prihvatu narudžbe predstavlja potvrdu o sklopljenom ugovoru.

4) U slučaju narudžbe kada Prodavatelj ne raspolaže e-mail adresom Kupca, Prodavatelj će Kupcu dostaviti potvrdu o sklopljenom ugovoru na trajnom mediju u trenutku isporuke proizvoda, zajedno s proizvodom.

5)  Sklopljeni ugovor o kupoprodaji je jednokratni ugovor koji je realiziran izvršenim plaćanjem te dostavom kupljenog proizvoda, a pod uvjetom da prethodno ne bude raskinut.

3.2. Trenutak sklapanja ugovora o kupoprodaji

1)  Trenutak sklapanja ugovora o kupoprodaji proizvoda iz asortimana Žutog klika između Prodavatelja i Kupca (u daljnjem tekstu: „ugovor o kupoprodaji“ ili „ugovor“) ovisi o načinu kako je Kupac izvršio narudžbu:

a)  Narudžba putem internetskih stranica Žuti klik: ugovor je sklopljen kada Kupac zaprimi, odnosno kada može pristupiti poruci elektroničke pošte kojom se prihvaća narudžba.

b)  Narudžba putem e-maila: ugovor je sklopljen kada Kupac zaprimi, odnosno kada može pristupiti poruci elektroničke pošte kojom se prihvaća narudžba.

c)  Narudžba putem telefona: ugovor o kupoprodaji između Kupca i Prodavatelja sklopljen je:

a. kada Kupac zaprimi, odnosno kada može pristupiti poruci elektroničke pošte kojom se prihvaća narudžba;

b. u slučaju narudžbe isključivo telefonskim putem bez davanja  e-mail adrese, u trenutku kada Kupac potpiše odgovarajuće isprave o uručenju prilikom isporuke naručenog proizvoda 

d)  Narudžba osobno u poštanskom uredu Prodavatelja: ugovor o kupoprodaji između Kupca i Prodavatelja sklopljen je:

a. kada Kupac zaprimi, odnosno kada može pristupiti poruci elektroničke pošte kojom se prihvaća narudžba,

b. u slučaju narudžbe bez davanja e-mail adrese, u trenutku kada Kupac potpiše odgovarajuće isprave o uručenju prilikom isporuke naručenog proizvoda.

4.  INFORMACIJE O PROIZVODIMA

1)  Preporuka je Kupcima prije same kupnje informirati se o proizvodu putem ovih Općih uvjeta, informacija dostupnih na Žutom kliku i drugih izvora.

2)  Informacije i specifikacije o glavnim obilježjima proizvoda i funkcionalnostima robe (npr. tehničke upute, upute za sklapanje, upute za uporabu) te kompatibilnosti i interoperabilnosti robe s digitalnim elementima kojima Prodavatelj raspolaže, Prodavatelj će isticati na Žutom kliku uz sami proizvod te će navedeno biti u materijalnom obliku dostavljeno uz sami proizvod kad je primjenjivo.

3)  Odredbe prethodnog stavka na odgovarajući način se odnose i na eventualna komercijalna jamstva koja daje dobavljač ili proizvođač pojedinog proizvoda.

4)  Pored navedenih informacija, Kupac i Posjetitelj mogu dodatne informacije o za pojedine proizvode pronaći i na stranicama proizvođača.

5)  U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili potrebe za kakvim dodatnim informacijama u vezi pojedinačnog proizvoda na Žutom kliku, Posjetitelji i Kupci se mogu obratiti na telefon 072 07 07 07 ili putem e-maila: info@zutiklik.hr. Prodavatelj će u skladu s objektivnim mogućnostima nastojati dati dodatne razumne informacije.

6)  Zbog velikog broja narudžbi koje se istovremeno predaju putem trgovine Žuti klik moguće je da informacija o raspoloživosti proizvoda ne bude istovjetna sa stanjem na skladištu.

5.  DOSTAVA

1)  Dostava proizvoda kupljenih putem trgovine Žuti klik moguća je isključivo na teritoriju Republike Hrvatske.

2)  Dostava kupljenog proizvoda obavlja se sukladno Uvjetima dostave proizvoda kupljenih na Internet trgovini Žuti klik (u daljnjem tekstu: „Uvjeti dostave“), a koji su također objavljeni na internetskim stranicama www.zutiklik.hr.

6.  PRAĆENJE POŠILJKE 

Prodavatelj omogućava praćenje pošiljke putem aplikacije za praćenje pošiljke, dostupne na internetskim stranicama www.posta.hr. Usluga praćenja pošiljke omogućuje Kupcu da dobije informaciju o statusu pošiljke.

7.  CIJENE

1)  Cijene proizvoda na Žutom kliku istaknute su za svaki pojedini proizvod, izražene u službenoj valuti Republike Hrvatske, uključuju PDV te vrijede za sve načine plaćanja u trenutku podnošenja narudžbe.

2)  Prilikom upisivanja cijene na stranicu za svaki proizvod, Prodavatelj kontrolira ispravnost upisa, no unatoč tome postoji mogućnost nastanka greške. U takvom slučaju Prodavatelj će u sklopu procesa naručivanja obavijestiti Kupca o pogrešnoj cijeni za određeni proizvod te o nemogućnosti isporuke po konkretnoj narudžbi Kupca, a ako je Kupac izvršio plaćanje, ujedno će mu vratiti novčana sredstva koja je od njega primio.

8.  POSEBNI OBLICI PRODAJE

1)  Prodavatelj može po svojoj odluci stavljati određene proizvode na akcijsku prodaju, rasprodaju, sezonska sniženja i druge posebne oblike prodaje.

2)  Takvi proizvodi biti će dostupni svim Kupcima/Posjetiteljima pod istim uvjetima ili e biti dostupni Kupcima/Posjetiteljima određene, točno specificirane skupine, uz  točno navođenje svih uvjeta i rokova trajanja takvih posebnih oblika prodaje.

3)  Nakon proteka roka posebnog oblika prodaje, Prodavatelj ne e primati nove narudžbe po uvjetima koji se odnose na takvu prodaju kojoj je istekao rok.

9.  NAČINI PLAĆANJA

1)  Plaćanje kupljenih proizvoda putem trgovine Žuti klik vršit će se po modelu odabranom od strane Kupca. Dostupno je nekoliko opcija plaćanja:

 • plaćanje pouzećem (gotovinom ili digitalno - aplikacijom KEKS Pay dostavljaču prilikom dostave, bez provizije na plaćanje) prilikom uručenja pošiljke moguće je za sve oblike narudžbi;
 • jednokratno online plaćanje kreditnim i debitnim karticama moguće je samo za narudžbe podnesene putem internetskih stranica Žuti klik i kod narudžbe putem e-maila;
 • online plaćanje na rate putem kreditnih i debitnih kartica moguće je samo za  narudžbe podnesene putem internetskih stranica Žuti klik i kod narudžbe putem e-maila;
 • virmansko plaćanje: plaćanje predračunom moguće je samo za narudžbe podnesene putem internetskih stranica Žuti klik.

2)  U slučaju narudžbe u poštanskom uredu, plaćanje je moguće isključivo prilikom uručenja pošiljke.

3)  Plaćanje prilikom uručenja pošiljke (u daljnjem tekstu: „pouzećem“): Ukoliko se Kupac odluči za plaćanje prilikom uručenja pošiljke, Kupac je dužan platiti proizvod tek prilikom preuzimanja istog. Račun za naručeni proizvod Kupac je dužan podmiriti dostavljaču prilikom uručenja naručenog proizvoda. Plaćanje dostavljaču moguće je samo novcem u gotovini ili digitalno - aplikacijom KEKS Pay dostavljaču prilikom dostave, bez provizije na plaćanje. Troškovi uručenja utvrđeni su detaljno u Uvjetima dostave.

4)  Plaćanje karticama: Prilikom plaćanja kreditnim i debitnim karticama autorizacija plaćanja vrši se automatski. Prodavatelj snosi sve manipulativne troškove autorizacije kreditne/debitne kartice Kupca. U slučaju neuspješne autorizacije plaćanja postupak kupovine se prekida, u kojem slučaju Kupac neće moći ni dovršiti narudžbu, odnosno kupnju. Prilikom plaćanja moguće je koristiti kartice kako slijedi:

 • Diners, Visa, Mastercard i Maestro  jednokratno
 • Premium Visa kreditne kartice do 12 rata
 • Diners kreditne kartice do 12 rata
 • Visa i Maestro kartice Privredne banke Zagreb do 12 rata
 • Visa, MasterCard i Maestro kartice Zagrebačke banke do 12 rata (za iznose veće od 10 €)

5)  Plaćanje predračunom (virmansko plaćanje): U slučaju odabira plaćanja predračunom, na adresu elektroničke pošte Kupca naznačenu pri naručivanju Kupac će dobiti predračun sa svim podacima potrebnim za uplatu, uključujući broj računa na koji treba uplatiti vrijednost narudžbe. Uplatu potom izvršava korištenjem internet bankarstva ili načinom na koji inače plaća svoje račune - putem pošte, e-pošte, banke, Fine ili sl.

10.  IZVRŠENJE PLAĆANJA

Plaćanje se smatra izvršenim u trenutku preuzimanja novca prilikom uručenja pošiljke u slučaju plaćanja pouzećem ili u trenutku kada pružatelj platne usluge zaprimi nalog za plaćanje i kada je taj nalog postao neopoziv.

11.  RAČUN

Račun će biti priložen u pošiljci (u svakoj od pošiljaka ukoliko se naručena roba isporučuje u više pošiljka) ili će Kupcu biti dostavljen putem e-mail adrese.

12.  PREGLED I ODGOVORNOST ZA  MATERIJALNE NEDOSTATKE

1)  Kupac svojim potpisom na odgovarajućoj ispravi o uručenju potvrđuje primitak, odnosno isporuku proizvoda. U trenutku potpisa, rizik slučajne propasti i oštećenja proizvoda prelazi na Kupca.

2)  Kupac koji nije potrošač treba isporučeni proizvod prilikom isporuke (uručenja) detaljno pregledati te provjeriti postoje li eventualno vidljiva vanjska oštećenja na pošiljci i/ili ambalaži i/ili na samim proizvodima koji se nalaze unutar pošiljke, te u slučaju postojanja takvih oštećenja ili nedostataka odmah, odnosno najkasnije u roku od 8 dana isto reklamirati putem dostavljača odnosno Prodavatelju. Kupac ima pravo odbiti preuzeti isporučene proizvode na kojima su vidljiva oštećenja, što će biti potvrđeno zapisnikom.

3)  Kupac – potrošač nije dužan odmah izvršiti pregled, ali je dužan obavijestiti Prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka u roku  od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od dvije godine od uručenja. U svakom slučaju, preporuka je Kupcu - potrošaču odmah pri uručenju pregledati i otvoriti proizvod te pregledati postoje li vidljiva oštećenja ili kakvi drugi nedostaci proizvoda, a ako bi se takvo što utvrdilo, odmah reklamirati. U protivnom, postoji značajna vjerojatnost da će dokazivanje trenutka nastanka oštećenja i odgovornosti za oštećenje, biti značajno otežano.

4)  Potpisom od strane Kupca, u svakom slučaju smatra se da je pošiljka koja sadrži proizvod te ambalaža uručena u neoštećenom stanju.

5)  U slučaju da Kupac naruči proizvod i odbije ga primiti bez razloga, Prodavatelj ima pravo u za tu svrhu predviđenim slučajevima naplatiti iznos izravnih troškova dostave i povrata proizvoda, te u tom slučaju zadržati na ime takvih troškova i iznos, odnosno dio iznosa naplaćenog na ime kupoprodajne cijene.

6)  U slučajevima kada je Kupcu isporučen proizvod različit od onog kojeg je kupio, isti ima pravo na isporuku uistinu naručenog Proizvoda, a ukoliko to nije moguće Kupac ima pravo na povrat novca u iznosu plaćene cijene Proizvoda i eventualne cijene isporuke te je dužan vratiti krivo isporučeni proizvod. Povrat je potrebno najaviti pozivom kontakt centru na broj 072 07 07 07 ili e-mailom na: info@zutiklik.hr. Navedeno se odnosi i na slučaj kada isporučen proizvod nije istovrstan kupljenom proizvodu.

7) Prodavatelj neće samostalno faktički izvršavati određene zahtjeve Kupca (npr. zamjena ili popravak) već će za to osigurati posredovanje dobavljača odnosno ovlaštenih servisera, a koji će izvršavati takve zahtjeve Kupaca. Prodavatelj će Kupca pravovremeno obavijestiti o načinu kako će biti rješavan pojedinačni zahtjev  za izvršavanje prava po osnovi materijalnih nedostataka kupljenih proizvoda. Naprijed navedeno ničime ne umanjuje odgovornost Prodavatelja po osnovi materijalnih nedostataka.

8)  U slučaju eventualnih komercijalnih jamstava, zahtjevi po toj osnovi rješavaju se u skladu s primjenjivim propisima te uvjetima tih jamstava.

13.  ODGOVORNOST PRODAVATELJA

1)  Prodavatelj prema najboljim mogućnostima nastoji osiguravati ažurnost i točnost podataka koji su objavljeni na stranicama Žuti klik. Unatoč tome, karakteristike proizvoda, rok isporuke (uručenja) ili cijena mogu se promijeniti tako da Prodavatelj ne uspije ispraviti podatke na stranici. U takvom slučaju, Prodavatelj će Kupca obavijestiti o promjenama i omogućiti mu odustajanje od narudžbe ili zamjenu naručenog proizvoda.

2)  Prodavatelj ne odgovara za sadržaj mišljenja o proizvodima koje napišu Posjetitelji i/ ili Kupci. Prodavatelj zadržava pravo prije objavljivanja pregledati i odbiti mišljenja i/ili komentare koji sadrže očite neistine, te koja su neprimjerena, obmanjujuća ili uvredljiva. Prodavatelj ne odgovara za informacije u mišljenjima i ograđuje se od bilo kakve odgovornosti koja proizlazi iz mišljenja.

3)  Prodavatelj nije odgovoran Kupcu i/ili Posjetitelju za bilo koju štetu i troškove koji mogu nastati ili biti vezani uz korištenje stranice Žuti klik, kao i bilo koju štetu koja može nastati trećim osobama uporabom ili korištenjem navedene stranice.

14.  INFORMACIJE U VEZI OSTVARIVANJA PRAVA PO OSNOVI MATERIJALNIH NEDOSTAKA

1)  Na odgovornost Prodavatelja za materijalne nedostatke proizvoda iz asortimana Žutog klika, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe primjenjivog Zakona o obveznim odnosima, a ovim odredbama propisana su osnovna prava Kupca i informacije Kupcu potrebne radi ostvarivanja prava.

2)  Kupac ima pravo od Prodavatelja ostvarivati svoja prava po osnovi materijalnih nedostataka na proizvodima kupljenih u trgovini Žuti klik (reklamacija proizvoda).

3)  Materijalni nedostatak postoji ako primjerice, proizvod ne odgovara opisu sa Žutog klika, nema funkcionalnost, kompatibilnost, interoperabilnost i druge značajke kako je navedeno u opisu sa Žutog klika, ne može se koristiti na uobičajeni način, nije isporučen sa svom dodatnom opremom i uputama, nepravilno je instaliran odnosno montiran te u drugim slučajevima kako je propisano primjenjivim propisima.

4)  Prodavatelj odgovara za one materijalne nedostatke proizvoda koji su postojali u trenutku prelaska rizika na Kupca, točnije za one koji su postojali ili su nastali do trenutka kada je proizvod predan Kupcu.

5)  Prodavatelj u pravilu ne odgovara za one nedostatke proizvoda koji su posljedica razloga koji nastanu nakon što je proizvod predan Kupcu (npr. zbog rukovanja ili načina čuvanja od strane Kupca), osim ako je drugačije propisano primjenjivim propisima (npr. ako je materijalni nedostatak nastao kao posljedica nekog drugog nedostatka koji je postojao u trenutku predaje Kupcu).

6)  Kupac se ne može pozivati na materijalne nedostatke ako ga je Prodavatelj izričito i nedvojbeno upoznao s postojećim materijalnim nedostatkom i ako je Kupac na to pristao. Kupac koji je pravodobno i uredno obavijestio prodavatelja o nedostatku, ima pravo izbora između: 

a)  popravka; i

b)  zamjene proizvoda.

7)  Prodavatelj je ovlašten odbiti uklanjanje nedostatka na način kako je to zatražio Kupac, ako su popravak i zamjena nemogući ili bi mu time bili prouzročeni nerazmjerni troškovi uzimajući u obzir sve okolnosti (npr. ako Kupac traži zamjenu stvari velike vrijednosti zbog nedostatka koji se može brzo, efikasno i za značajno manji trošak otkloniti popravkom).

8)  Kupac ima pravo na sniženje cijene ili na raskid ugovora tek ako prodavatelj nije uklonio nedostatak, ili je to odbio učiniti ili nije uklonio nedostatak u skladu s primjenjivim propisima, ako nedostatak postoji unatoč pokušaju prodavatelja da ga ukloni, ako je prodavatelj izjavio da neće ukloniti nedostatak, ili iz okolnosti očito proizlazi da neće ukloniti nedostatak u razumnom roku ili bez znatnih neugodnosti za kupca, te ako je nedostatak tako ozbiljan da opravdava trenutačno sniženje cijene ili raskid ugovora.

9)  Pravo Kupca na raskid ugovora zbog materijalnog nedostatka nije bezuvjetno te je detaljno propisano odredbama primjenjivog Zakona o obveznim odnosima.

15.  PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA OD STRANE KUPCA - POTROŠAČA

15.1.  Kada je moguće izjaviti jednostrani raskid

1)  Sukladno primjenjivom Zakonu o zaštiti potrošača, Kupac - potrošač ima pravo jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili na daljinu (kao naprimjer kupnja putem webshopa) ne navodeći razloge za to, u roku od 14 dana od datuma kada mu je uručen proizvoda, odnosno od datuma kada mu je uručen zadnji proizvod koji je obuhvaćen pojedinom narudžbom.

2)  Pravo na jednostrani raskid iz prethodnog stavka nije niti bezuvjetno niti neograničeno. U određenim okolnostima, Prodavatelj može Kupcu – potrošaču uskratiti pravo na jednostrani raskid ili teretiti Kupca – potrošača za umanjenje vrijednosti samog proizvoda.

3)  Preporuka je Kupcima - potrošačima detaljno proučiti ovdje propisane uvjete pod kojima će Prodavatelj priznati pravo na jednostrani raskid, kao i sljedeće Preporuke prodavatelja Kupcima – potrošačima kojih se korisno pridržavati da bi se ovo pravo moglo što efikasnije konzumirati:

a)  Rok iz stavka 1. za izjavljivanje ovog prava je strogi rok te Prodavatelj neće prihvatiti zahtjeve koji su podneseni izvan tog roka.

b)  Kupac – potrošač mora vratiti proizvod Prodavatelju i to najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je izjavio da raskida ugovor. Prodavatelj neće izvršiti povrat novca ako mu proizvod nije vraćen.

c)  Pravo na jednostrani raskid nije isto što i reklamacija proizvoda. Kupac - potrošač je u slučaju jednostranog raskida dužan kupcu vratiti proizvod u onom stanju u kakvom ga je primio.

d)  Kupac - potrošač svakako ima pravo pregledati proizvod: utvrditi njegovu prirodu, obilježja i funkcionalnosti. To ne umanjuje pravo Kupca na jednostrani raskid.

e)  Prodavatelj će u roku od 14 dana od kada mu proizvod bude vraćen, pregledati u kakvom je stanju proizvod te ako je to osnovano, izvršiti povrat kupoprodajne cijene.

f)  Ako prodavatelj utvrdi da je proizvod korišten više od samog pregleda, Kupcu - potrošaču će se priznati pravo na jednostrani raskid, ali mu Prodavatelj u tom slučaju ne mora vratiti puni iznos cijene koju je primio. Prodavatelj će utvrditi koliko je umanjena vrijednost proizvoda te će kupcu vratiti razmjerno umanjeni iznos kupoprodajne cijene. Metoda koju će Prodavatelj koristiti jest procjena koliko bi u redovitim tržišnim uvjetima proizvod manje vrijedio zbog toga što je korišten. Takvo umanjenje ovisi od slučaja do slučaja pa čak i do 100% u slučaju da je proizvod neupotrjebljiv.

15.2. Kako izvršiti povrat

1)  Povrat proizvoda za koje je izvršen jednostrani raskid, potrebno je izvršiti na adresu Prodavatelja: HP - Hrvatska pošta d.d., Varaždinska 116, 10360 Popovec, s naznakom „za ŽUTI KLIK“. Takav povrat, Kupac – potrošač vrši po vlastitom trošku.

2)  Ako Kupac – potrošač vrši povrat proizvoda putem dostavne službe po vlastitom izboru, preporuka je koristiti opciju dostave koja omogućava utvrđivanje trenutka kada je pošiljka poslana, identiteta pošiljatelja i primatelja, mase i dimenzija pošiljke te po mogućnosti praćenog broja pošiljke, a sve kako bi se valjano mogao dokazati mjerodavni trenutak od kada teku rokovi i da je proizvod doista poslan.

3)  Iznimno od stavka 1. ovog članka, Kupac – potrošač može proizvode vratiti predajom na šalteru u poštanskom uredu ili putem dostavljača Prodavatelja. U tom slučaju, ako su ispunjene pretpostavke iz stavka 4. i 5. ovog članka povrat je za Kupca – potrošača besplatan.

4)  Povrat putem dostavljača Prodavatelja potrebno je prethodno najaviti pozivom kontakt centru na broj 072 07 07 07.

5)  U poštanskom uredu Prodavatelja može se vratiti proizvod u pošiljci maksimalne mase do 20 kg te dimenzija kako slijedi:

 • dimenzije ne smiju biti veće od 3000 mm u zbroju dužine i opsega pošiljke na najširem dijelu poprečno, s time da najveća dimenzija može biti do 1500 mm;
 • minimalna dimenzija je od 90mm x 140 mm, odnosno, ako je u obliku valjka 170 mm u zbroju dužine i dva promjera, s time da dužina nije manja od 100 mm; te
 • adresna strana ima najmanje dimenzije 90 mm x 140 mm.

15.3.  Kada je pravo na jednostrani raskid isključeno

1)  Iznimke od prava na jednostrani raskid propisane su odredbama Zakona o zaštiti potrošača. U tim slučajevima, pravo na jednostrani raskid ugovora nije moguće izjaviti. Primjeri takvih slučajeva navedeni su u stavku 2. ovog članka, ali taj popis nije konačan. Hoće li se jedna od tih iznimki primjenjivati na konkretan proizvod, ovisi o samom proizvodu odnosno o tome ima li konkretni proizvod svojstva kako su dolje opisana. Upravo zbog toga, preporuka je detaljno se upoznati s opisom proizvoda koji se kupuje.

2)  Pravo na jednostrani raskid isključeno je za:

a)  proizvode koji su izrađeni po specifikaciji potrošača ili koji su jasno prilagođeni potrošaču;

b)  lako pokvarljivu robu ili robu kojoj brzo istječe rok uporabe;

c)  zapečaćenu robu koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, a ako je bila otpečaćena nakon isporuke;

d)  robu koja je zbog svoje prirode nakon isporuke nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima;

e) isporuku alkoholnih pića čija je cijena ugovorena u trenutku sklapanja ugovora, a isporuka može uslijediti tek nakon 30 dana, ako je cijena ovisna o promjenama na tržištu koje su izvan utjecaja trgovca;

f)  isporuku zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke;

g)  isporuku novina, periodičnog tiska ili magazina, s iznimkom pretplatničkih ugovora za takve publikacije,

h)  isporuku digitalnog sadržaja za koji potrošač preuzima obvezu platiti cijenu, koji nije isporučen na materijalnom nosaču podataka.

15.4. Obrasci i informacije

1)  Standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora nalazi se na poleđini računa koji će Kupcu biti dostavljen uz naručeni proizvod, a dostupan je i na internetskim stranicama www.zutiklik.hr i  to na linku Obrazac za jednostrani raskid Kupac može jednostrano raskinuti ugovor koristeći spomenuti obrazac ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave u kojoj izražava svoju volju da raskine ugovor.

2)  Kupac/Posjetitelj se može obratiti Prodavatelju na info broj 072 07 07 07 ili mail adresu info@zutiklik.hr radi pribavljanja dodatnih obavijesti o načinu, mogućnostima i uvjetima vraćanja proizvoda od strane Prodavatelja.

16.  ZABRANA PRODAJE ODREĐENIH PROIZVODA MALOLJETNICIMA

Zabranjena je prodaja alkoholnih pića i drugih pića koja sadrže alkohol osobama mlađim od 18 godina. S tim u vezi, proizvodi za koje postoji takva zabrana prodaje uručuju se isključivo punoljetnim osobama, uz predočenje odgovarajuće osobne isprave u slučaju procijene da je Kupac ili osoba koja preuzima kupljeni proizvod, mlađa od 18 godina.

17.  PRAVO NA PRIGOVOR KUPCA - POTROŠAČA

1)  U slučaju bilo kakvih pitanja, nejasnoća ili nezadovoljstava, Kupac/Posjetitelj se uvijek može obratiti Prodavatelju na info broj 072 07 07 07 ili mail adresu info@zutiklik. hr. Naše osoblje će vas rado saslušati te nastojati riješiti svaki izazov.

2)  Kupac – potrošač koji je nezadovoljan uslugom Žutog klika, ima pravo podnijeti pisani prigovor potrošača, putem pošte na adresu HP - Hrvatska pošta d.d., Žuti klik, Kontakt centar, p.p. 696, 10410 Velika Gorica, e-mail info@zutiklik.hr, te u poslovnim prostorijama Prodavatelja.

3)  Prodavatelj će po zaprimljenim prigovorima Kupaca - potrošača postupati u skladu s primjenjivim propisima. Prodavatelj će najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimanja pisanog prigovora dostaviti Kupcu – potrošaču očitovanje o (ne) osnovanosti prigovora.

4)  Kupac- potrošač nadalje ima pravo temeljem Zakona o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova, pokrenuti postupak rješavanja potrošačkog spora pred tijelom za alternativno rješavanje sporova na adresi https://ec.europa.eu/consumers/odr.

18.  ZAVRŠNE ODREDBE

1)  Važeći Kodeks poslovnog ponašanja Prodavatelja kao i njegove izmjene i dopune objavljuju se na internetskoj stranici Davatelja usluga www.posta.hr.

2)  Sva komunikacija vezana uz ove Opće Uvjete te sklapanje pojedinačnih ugovora o kupoprodaji na temelju ovih Općih uvjeta vrši se na hrvatskom jeziku.

3)  Prodavatelj je donositelj ovih Općih uvjeta.

4)  Ovi Opći uvjeti primjenjuju se od dana 20. studenoga 2023. godine te s tim danom prestaju važiti Opći uvjeti poslovanja Internet trgovine Žuti klik HP - Hrvatske pošte d.d. za narudžbe putem internetskih stranica, elektroničke pošte i telefona te Opći uvjeti poslovanja Internet trgovine Žuti klik HP-Hrvatske pošte d.d. za narudžbe unutar poštanskih ureda, a koji su u primjeni od dana 24. svibnja 2018. godine

5)  Prodavatelj zadržava pravo u bilo kojem trenutku ukinuti ili izmijeniti, sve ili pojedine odredbe ovih Općih uvjeta bez prethodne obavijesti.

6)  Za tumačenje, primjenu i pravne učinke ovih Općih uvjeta mjerodavno je hrvatsko pravo uz isključenje kolizijskih pravila međunarodnog privatnog prava, kao i za sve zahtjeve i sporove koji nastanu kao rezultat korištenja stranica Žuti klik ili u svezi s njima. U slučaju spora između Prodavatelja i Kupca/Posjetitelja isključivo su nadležni hrvatski sudovi, te se utvrđuje mjesna nadležnost suda prema sjedištu Prodavatelja.

19.  UVJETI KORIŠTENJA STRANICE ŽUTI KLIK

19.1. Korištenje Internet stranice www.zutiklik.hr

1)  Sadržaji objavljeni na www. zutiklik.hr ne smiju kopirati, mijenjati, prikazivati ili na bilo koji drugi način prenositi ili distribuirati bez izričitog pristanka Prodavatelja, te se smiju koristiti samo u privatne i nekomercijalne svrhe i za individualnu upotrebu.

2)  Prodavatelj zadržava pravo promjene bilo kojih sadržaja objavljenih na www.zutiklik.hr u bilo koje vrijeme i bez prethodne najave ili posebne obavijesti.

3)  Posjetitelji i/ili Kupci su odgovorni za nabavu i održavanje svoje računalne opreme, kao i druge opreme potrebne za pristup i korištenje ovih Internetskih stranica te sve s tim povezane troškove. Prodavatelj nije odgovoran za bilo kakva oštećenja opreme Kupca koja mogu nastati kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica.

4)  Sadržaj ove stranice zaštićen je autorskim pravom koje pripada Prodavatelju ili je ustupljeno Prodavatelju, a u vlasništvu je trećih osoba. Prodavatelj također posjeduje autorsko pravo uređivanja, izbora i usklađivanja sadržaja ove stranice. Stranica www.zutiklik.hr sadrži žigove, zaštićene znakove i drugo intelektualno vlasništvo Prodavatelja ili trećih osoba.

5)  Fotografije proizvoda prikazane na stranici www.zutiklik.hr su isključivo ilustrativne i informativne prirode, te ne moraju u cijelosti odgovarati stvarnom izgledu proizvoda. U slučaju nesklada između proizvoda na fotografiji i isporučenog proizvoda, isto se neće smatrati nedostatkom isporučenog proizvoda.

6)  Posjetitelji i Kupci ne smiju putem ove Internetske stranice objavljivati ili prenositi bilo kakve materijale koji ugrožavaju, ili na bilo koji način krše prava drugih, bilo kakav materijal koji je po svojoj prirodi nezakonit, ugrožavajući, uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost, koji je vulgaran, opscen, ili na drugi način nepoželjan u komunikaciji, te koji, bez izričitog, prethodnog, pisanog odobrenja Prodavatelja, sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga. Posjetitelji ili Kupci ne smiju koristiti ovu Internetsku stranicu za oglašavanje ili u bilo kakve komercijalne, vjerske, političke, ili nekomercijalne promidžbe.

7)  Prodavatelj zadržava pravo trenutno ukinuti korisničke račune Posjetitelja i/ili Kupca u slučaju bilo kakvog ponašanja koje Prodavatelj, smatra nepoštivanjem ovih Općih uvjeta.

19.2. Kolačići (cookies) Privatnost korisnika

U svrhu poboljšavanja iskustva pregledavanja i korištenja stranice www.zutiklik.hr, ova Internet stranica sprema malenu količinu informacija (kolačića), uz uvjet prihvaćanja upotreba kolačića od strane korisnika. Informacije se prikupljaju za praćenje prometa i karakteristike kupaca, za prikupljanje informacija o preferencijama i ponašanju posjetitelja te za prikupljanje informacija za internu statistiku s ciljem poboljšanja usluga Prodavatelja putem Interneta. Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, no neke njezine mogućnosti neće biti dostupne.

19.3. Što je kolačić?

1)  Kolačić je informacija spremljena na korisničko računalo od strane internet stranice koju posjetite. Kolačići obično spremaju postavke posjetitelja za web stranicu, kao što su preferirani jezik ili adresa. Kasnije, kada opet otvorite istu web stranicu internet preglednik šalje natrag kolačiće koji pripadaju toj stranici. Ovo omogućava stranici da prikaže informacije prilagođene Vašim potrebama.

2)  Kolačići mogu spremati širok pojas informacija uključujući osobne informacije (kao što je Vaše ime ili e-mail adresa). Osobne informacije mogu se koristiti i biti spremljene jedino ako Vi to omogućite - web stranice ne mogu dobiti pristup informacijama koji im Vi niste dali i ne mogu pristupiti drugim datotekama na Vašem računalu. Zadane aktivnosti spremanja i slanja kolačića Vama nisu vidljive. Ipak, Vaše postavke internet preglednika možete u bilo kojem trenutku promijeniti (na način da pobrišete spremljene kolačiće automatski pri zatvaranju internet preglednika i slično).

19.4. Kako onemogućiti kolačiće?

1)  Isključivanjem kolačića odlučujete da li hoćete dopustiti pohranjivanje kolačiće na Vašem računalu. Cookie postavke mogu se kontrolirati i konfigurirati u web pregledniku. Za informacije o postavkama kolačića, odaberite web-preglednik koji koristite: Chrome, Firefox, Internet Explorer 9, Internet Explorer 7 i 8, Opera (stranica na engleskom jeziku), Safari (stranica na engleskom jeziku).

2)  Ako onemogućite kolačiće, nećete moći koristiti neke od funkcionalnosti na Internet stranici www.zutiklik.hr.

19.5. Što su privremeni kolačići?

Privremeni kolačići ili kolačići sesije uklanjaju se s računala po zatvaranju internet preglednika. Pomoću njih web-mjesta pohranjuju privremene podatke, poput proizvoda u košarici za kupnju.

19.6. Što su stalni kolačići?

Stalni ili spremljeni kolačići ostaju na računalu nakon zatvaranja programa internet preglednika. Pomoću njih web-mjesta pohranjuju podatke, kao što su ime za prijavu i lozinka, tako da se ne morate prijavljivati prilikom svakog posjeta određenom mjestu. Stalni kolačići ostat će na računalu danima, mjesecima, čak i godinama.

19.7. Što su kolačići od prve strane?

Kolačići od prve strane dolaze s web-mjesta koje gledate, a mogu biti stalni ili privremeni. Pomoću tih kolačića web-mjesta mogu pohraniti podatke koje će ponovo koristiti prilikom sljedećeg posjeta tom web-mjestu.

19.8. Što su kolačići treće strane?

Kolačići treće strane dolaze s reklama drugih web- mjesta (kao što su skočne ili druge reklame) koje se nalaze na web-mjestu koje gledate. Pomoću tih kolačića web-mjesta mogu pratiti korištenje Interneta u marketinške svrhe.

19.9. Registracija

1)  Kupac i Posjetitelj se u svrhu kupnje u trgovini Žuti klik može registrirati klikom na polje „Želim se registrirati“ na stranici www. zutiklik.hr. Korisnik u tu svrhu upisuje svoju e-mail adresu, tražene osbne podatke i željenu lozinku.

2)  Kupac i Posjetitelj se može registrirati i prilikom narudžbe pozivom kontakt centru Prodavatelja na broj telefona 072 07 07 07, u vremenu naznačenom na internetskim stranicama Žuti klik pri čemu će radnik Prodavatelja u kontakt centru zatražiti sve potrebne podatke, te će Kupcu/Posjetitelju podatak o njegovoj željenoj lozinki biti potvrđen u potvrdi prihvata njegove narudžbe koju će mu poslati Prodavatelj na adresu elektroničke pošte naznačenu prilikom podnošenja narudžbe sukladno članku 3. stavku 6. ovih Općih uvjeta.

3)  Registracijom Kupac/Posjetitelj potvrđuje dodatno prihvat ovih Općih uvjeta, te može pregledavati ponudu, kreirati svoju listu želja ili odmah stavljati proizvode u košaricu i naručivati proizvode.

4)  Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu osobu i nije dozvoljeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Kupac i Posjetitelj je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj lozinci i korisničkom računu, te je odgovoran i za sve nedozvoljene aktivnosti autorizirane i izvršene pod njegovim korisničkim imenom i/ili lozinkom. Nije dozvoljena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.

19.10. Zaštita osobnih podataka

1)  Prodavatelj se obvezuje čuvati povjerljivost osobnih podataka Kupaca i Posjetitelja i s istima postupati u skladu s Uredbom i drugim važećim propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

2)  Osobni podaci Kupaca i Posjetitelja dani prilikom postupka registracije prikupljaju se, obrađuju i koriste za svrhe realizacije ugovora o kupnji putem trgovine Žuti klik, uključujući i prethodnu provjeru uvjeta za sklapanje ugovora, kao i u svrhu provedbe transakcije plaćanja. Osobni podaci bit će obrađivani i u svrhu sprječavanja eventualnih zlouporaba, sprječavanja prijevarnih postupanja, kao i u svrhu informiranja Kupaca o novostima i ponudama u okviru Žutog klika, sve sukladno legitimnom interesu Prodavatelja.

3)  Kupci i Posjetitelji su dužni dati točne, važeće i potpune osobne podatke, naročito prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca, ako se registriraju. U slučaju povrede ove obveze Kupca ili Posjetitelja, Prodavatelj ima pravo uskratiti takvom korisniku pristup ili uskratiti ostvarenje svih ili dijela usluga, odnosno proizvoda koje istima nudi. U slučaju pristanka na registraciju, smatrat će se da je korisnik pristao na uvjete korištenja osobnih podataka predviđene ovim Općim uvjetima. Obrada osobnih podataka u svrhe izvršenja Ugovora uvjet je za pružanje usluge, te se u tom smislu ne može ograničiti ni opozvati.

4)  Prodavatelj neće otkriti niti prenositi osobne podatke Kupaca i Posjetitelja trećim osobama, osim u svrhu izvršavanja ugovora o kupnji Proizvoda (što se odnosi na financijske institucije u svrhu realizacije plaćanja, dobavljače kupljenog proizvoda u svrhu obračuna, isporuke i uručenja naručenog proizvoda, servisere ili instalatere kupljenog proizvoda i osobe koje su ovlaštene za održavanje IT sustava putem kojeg se obavljaju transakcije kupnje), zaštite interesa Kupaca, Posjetitelja i Prodavatelja te sprječavanja eventualnih zloporaba. Osobni podaci bit će također dostavljeni nadležnim tijelima temeljem na zakonu zasnovanom zahtjevu.

5)  Prema ponuđenim opcijama u postupku registracije Kupac/Posjetitelj Prodavatelju može dodatno dati svoju izričitu suglasnost za obradu osobnih podataka i za daljnje svrhe, koje su detaljnije opisane u samoj privoli. Pored navedenog, Kupac i Posjetitelj mogu dati privolu na uporabu kolačića (cookies) u svrhe i na način opisan u poglavlju XVI. Kolačići.

6)  Kupac i Posjetitelj imaju pravo u svakom trenutku opozvati privole na obradu osobnih podataka iz prethodne točke Općih uvjeta.

7)  Prodavatelj će čuvati osobne podatke, prikupljene u svrhu izvršenja Ugovora, obrađivati u razdoblju potrebnom za ostvarenje svrhe, dok će pripadajuću dokumentaciju i podatke čuvati i pohranjivati sukladno propisima koji uređuju pitanje arhiviranja arhivskog gradiva. Osobni podaci prikupljeni temeljem privola iz stavka 5 ovog članka, obrađivat će se do njihova opoziva.

8)  Prodavatelj poduzima mjere kojima se osigurava odgovarajuća sigurnost osobnih podataka, uključujući i zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera.

9)  Prodavatelj se obvezuje registriranim Kupcima i registriranim Posjetiteljima omogućiti pristup njihovim osobnim podacima, pravo na ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade, te pravo na ulaganje prigovora, kao i pravo na prenosivost podataka, sve sukladno uvjetima i načinu podnošenja takvih zahtjeva i prigovora opisanih u Izjavi o zaštiti osobnih podataka koji su objavljeni na stranici www. posta.hr/, a kojima su regulirana i druga pitanja u vezi zaštite osobnih podataka koja nisu riješena ovim Općim uvjetima. Korisnik ima pravo podnijeti prigovori i Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

19.11. Sigurnost podataka

1)  Svi Kupci ili Posjetitelji koji pristupaju na stranicu Žuti klik koriste njezin sadržaj na vlastitu odgovornost. Prodavatelj ne odgovara za bilo kakvu izravnu ili neizravnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu koja je nastala iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja navedene stranice ili zbog bilo koje greške ili nepotpunosti u njenom sadržaju.

2)  Slanje poruka putem elektronske pošte (e-mail) s osobnim podacima može biti nesigurno i podložno neovlaštenom pristupu trećih ili pogrešnoj dostavi, te su Kupci i Posjetitelji o navedenom dužni voditi računa.

3)  Prodavatelj ne odgovara za sigurnost i sadržaj takvih poruka upućenih Prodavatelju ili putem trgovine Žuti klik, zadržavajući pritom pravo da iste reproducira, koristi, raspolaže i distribuira trećima bez ograničenja.

19.12. Linkovi na stranice trećih osoba

Linkovi na Internet stranicama Žuti klik objavljeni su u svrhu dodatnog informiranja Posjetitelja i Kupaca, te Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost za točnost informacija, sadržaj tih stranica niti rezultate koji se mogu dobiti njihovim korištenjem. Ako Posjetitelj ili Kupac odluče ostvariti pristup na koji link, to čine u cijelosti na vlastitu odgovornost.